Přeskočit obsah

ČKD/FAQ

Student odevzdal úkol chybně, jak vrátím úkol k přepracování?

Obecně platí, že pokud student odevzdal úkol ještě před vypršením data ukončení odevzdávání (v případě, že je nastaveno), může se student k úkolu nadále vracet a upravovat jej.

Pokud student potřebuje opravit úkol po ukončení odevzdávání, má učitel několik možností, jak studentovi toto umožnit, bez toho, aniž by studentovi úkol ohodnotil.

Prodloužení data odevzdání úkolu

Prodloužíte-li studentovi termín odezvání úkolu, může nadále svůj úkol upravovat bez toho, aniž byste mu museli poskytnout nový pokus.

V přehledu hodnocení kliknete na tlačítko Upravit a a zvolíte možnost Poskytnout prodloužení (viz obr. 1). Po té se dostanete do formuláře, kde lze prodloužit termín a změny uložíte pomocí modrého tlačítka Uložit změny (viz obr. 2).

Obr. 1: Jak poskytnout prodloužení

Obr. 2: Jak poskytnout prodloužení

Vrácení úkolu do stavu návrh

Aby tato možnost byla v přehledu hodnocení přístupná, je potřeba přejít skrze boční panel do Správy úkolu, upravit nastavení mít v Nastavení odevzdávání úkolů povoleno Požadovat, aby studenti klikli na tlačítko Odeslat. Díky tomuto nastavení totiž studenti mohou uchovávat svou pracovní verzi v systému tak dlouho, dokud se ji nerozhodnou odevzdat. Učitel pak vrací úkol zpět do tohoto stavu.

Obr. 3: Vrácení úkolu do stav návrh
 1. V úkolu klikněte na “Zobrazit všechny odevzdané úkoly”.
 2. V řádku se jménem studenta, kterému chcete úkol vrátit, klikněte na rozbalovací nabídku “Upravit” ve sloupci Upravit (vizte obr. 4). V této nabídce můžete zvolit “Povolit další pokus” (viz níže) nebo “Vrátit úkol do stavu návrh”.
  Obr. 4: Vrácení úkolu do stav návrh

Povolit studentovi další pokus

Takto je možné postupovat pouze v případě, zvolíte-li v nastavení úkolu v sekci Opětovné otevření pokusů možnost “Ručně” nebo “Automaticky dokud neuspěje” (viz obr. 4). 

Obr. 4: Povolení dalšího pokusu
 1. V úkolu klikněte na “Zobrazit všechny odevzdané úkoly”.
 2. V řádku se jménem studenta, kterému chcete úkol vrátit, klikněte na Upravit a poté zvolíte “Povolit další pokus”. Nebo můžete kliknout na ikonu Známka (vizte obr. 5). Tím se dostanete do hodnoticího formuláře.


  Obr. 5: Povolení dalšího pokusu (první možnost) a ikona pro přechod na hodnotící formulář

 3. V sekci Nastavení pokusů vyberte možnost Ano u položky Povolit další pokus (ostatní položky nemusíte vyplňovat) a klikněte na “Uložit změny” (vizte obr. 2).

  Obr. 6: Povolení dalšího pokusu

Poznámka

Další pokus můžete také udělit více studentům hromadně, o této možnosti se dozvíte více zde.

Proč nemůžou studenti odevzdat úkol?

Jednou z příčin může být, že studenti nejsou v daném kurzu zapsaní jako účastníci kurzu a přihlašují se do něj jako hosté. Hosté nemají možnost vyplňovat testy a odevzdávat úkoly, proto je třeba, aby se všichni studenti přihlásili do kurzu přes své UČO a sekundární heslo.

Jak najdu úkoly, které ještě nebyly ohodnoceny?

Úkoly, které nebyly dosud hodnoceny, lze najít v přehledu hodnocení. Přejděte do Úkolu a klikněte na odkaz “Zobrazit všechny odevzdané úkoly”. Zobrazí se tabulkový přehled odevzdaných prací, v jehož sloupci Známka jsou známky za odevzdané úkoly. Kliknutím na nadpis tohoto sloupce (odkaz “Známka”) seřadíte řádky v tabulce podle známek - neoznámkované úkoly budou na prvních místech.

Popřípadě můžete využít Filtr v sekci “Možnosti” (pod tabulkovým přehledem odevzdaných prací) nastavený na možnost Požadováno hodnocení.

Proč nemohu upravovat známky u odevzdaných úkolů?

Pokud upravíte známky z úkolu přímo v přehledu známek, nastaví se u nich příznak “Přenastaveno”, což znamená, že známku nebude možné změnit na stránce pro hodnocení úkolu. Tento příznak může být odstraněn několika způsoby:

 1. V bloku Správa/Správa úkolu vyberte možnost “Zobrazit známky”. Tím se dostanete na stránku “Celkový přehled”. Na tuto stránku se dostanete i tak, že v úkolu kliknete na “Zobrazit/hodnotit všechny odevzdané úkoly” a z rolovací nabídky Akce vyberete možnost “Zobrazit známky”.

 2. Zde buď klikněte na ikonu “Jednoduchý pohled na modul”, kterou se dostanete na stránku, na které lze upravit známky a nastavovat jejich příznaky u všech studentů najednou.

  Postupovat můžete také zapnutím režimu úprav vpravo nahoře a u známky, která nejde upravit, klikněte na ikonu “Upravit známku” (vizte obr. 4). Tím se dostanete na stránku “Upravit známky”.


  Obr. 7: Upravit známku.

 3. Zrušte zaškrtnutí u volby “Přenastaveno”.

Jak mohou studenti dostávat na e-mail potvrzení o úspěšném odevzdání?

Moodle umožňuje zasílat studentům oznámení, když odevzdají úkol. Díky této funkci si mohou být studenti jisti, že úkol správně odevzdali, což je vhodné zejména u těch úkolů, u kterých jsou používány funkce jako odevzdávání návrhu nebo nahrávání souborů. Více o upozorněních se dozvíte zde.

Mohu si stáhnout všechny odevzdané úkoly najednou?

Uživatelé s příslušnými pravomocemi (například ti s rolí Učitel) mohou kliknout na úkol a v bloku Správa v sekci “Správa úkolu” použít odkaz “Uložit odevzdané úkoly”. Více o stahování odevzdaných úkolů se dozvíte zde.

Jak mohu spolu s odevzdanými úkoly exportovat i úrovně a kritéria v rubrikách?

Takováto funkce zatím v Moodle chybí, byla ale navržena na přidání. Můžete pro ni hlasovat. MDL-32089

Proč po přepnutí do role studenta nevidím tlačítko pro nahrání souborů, když testuji nově vytvořený úkol?

Funkce pro přepnutí role je určena pro učitele, aby si mohli prohlédnout, jak jejich kurz uvidí studenti. Tento náhled však není stoprocentně spolehlivý a některé prvky se při prohlížení učitelem přepnutým do role studenta nemusí zobrazovat korektně. Z tohoto důvodu je užitečné vytvořit si a používat testovací uživatelský účet s rolí studenta.

Další informace

Diskuse k používání modulu úkol (EN) Diskuse o nastavení úkolů pro konkrétní skupiny (EN)