Přeskočit obsah

ČKD/FAQ

Jak zapnout automatické propojování Slovníku?

Pro zapnutí automatického propojování Slovníku:

 1. Otevřete činnost Slovník na hlavní straně kurzu.
 2. V bloku Správa/Správa slovníku/Upravit nastavení povolte automatické propojování.
 3. Aktivujte také automatické propojování u každé položky, kterou si přejete automaticky propojit.

Poznámka

Tato funkce předpokládá, že správce systému aktivoval příslušný filtr v Správa/Správa stránek/Pluginy/Filtry/Spravovat filtry.

Jak vymazat přílohu položky Slovníku?

U dané položky klikněte na ikonu “Upravit” (ozubené kolečko, viz obr. 1). Dostanete se na stránku pro úpravu položky a v oddíle Obecná nastavení v poli Příloha uvidíte jednotlivé přílohy. Kliknutím na zvolenou přílohu (viz obr. 2) se otevře dialogové okno, ve kterém zvolíte možnost “Odstranit” (viz obr. 3). Po odstranění vybraných příloh změny u daného hesla uložte pomocí tlačítka “Uložit změny” v dolní části stránky.

Obr. 1: Zobrazení položky slovníku s přílohou

Obr. 2: Pole pro nahrání přílohy

Obr. 3: Odstranění přílohy

Obr. 4: Potvrzení odstranění přílohy

Jak zapnout automatické propojování Slovníku v nahraných HTML souborech?

K tomuto nastavení je nutné přejít na blok Správa/Správa stránek/Moduly/Filtry/Společná nastavení filtrů. Poté zvolte jednu z následujících možností rozbalovací nabídky Použít filtry na uploadované soubory:

 • Všechny soubory
 • Pouze HTML soubory

Jak mohu některá slova vyjmout z automatického propojení s položkou Slovníku?

Pokud v rámci libovolného textu v kurzu (např. v příspěvku na fóru) nebudete chtít konkrétní jednotlivý pojem propojit, můžete využít tlačítka HTML editoru “Zabránit automatickému propojování” (viz obr. 5).

Obr. 5: Tlačítko "Zabránit automatickému propojování"

Alternativně můžete vložit párový tag <nolink> a </nolink> přímo ve zdrojovém editoru:

 1. Se zapnutým režimem úprav klikněte na ikonu “HTML” na formátovacím panelu nástrojů pro přepnutí na HTML zdroj.
 2. V okně editoru lokalizujte část textu, u které chcete zabránit automatickému propojení.
 3. Před tento text napište <nolink> a za něj </nolink>.
 4. Klikněte na tlačítko “Aktualizovat”.

Jak zabránit automatickému propojování Slovníku v testu?

Pro vypnutí automatického propojování slovníku:

 1. Otevřete slovník z hlavní strany kurzu.
 2. V bloku Správa/Správa Testu/Filtry zakažte filtr Automatické propojování slovníku.
 3. Změny uložte pomocí tlačítka “Uložit změny”.

Jak zařídit, aby byl Slovník studentům k dispozici “pouze pro čtení”?

Po otevření slovníku z hlavní strany kurzu přejděte na blok Správa/Správa slovníku/Oprávnění  a u pravomoci Vytvářet nové položky kliknutím na křížek odeberte roli Studenta.

Jak importovat položky z jiného Slovníku?

Informace o exportu a importu položek Slovníku si můžete přečíst zde.

Další informace

Odkazy na anglickou dokumentaci:

Dále v nápovědě