Přeskočit obsah

ČKD/FAQ

Jak mohu dát hostům oprávnění zapojit se do chatování?

Pokud chcete dát hostům oprávnění zapojit se do chatování, požádejte o to správce vaší instalace Moodlu. Je nutné vytvořit roli návštěvníka s oprávněním mod/chat:chat, poté vytvořit účet a přidělit mu roli návštěvníka. Hosté pak mohou sdílet tento účet návštěvníka.

(Role hosta má některé specifické funkce, například když se host pokusí zapojit do chatu, zobrazí se mu hlášení „Chat není přístupný hostům. Chtěli byste se nyní přihlásit z uživatelského účtu?” Ačkoli se to tak v rozhraní pro oprávnění může zdát možné, vlastní roli hosta nelze upravit tak, aby se mohl chatování zúčastnit.)

Jak mohu využívat audio chatu?

Samotný Moodle zatím nenabízí možnost audio chatu, protože nároky na server k uskutečnění takového samostatného řešení jsou velmi vysoké.

Jak mohu Chat omezit, aby do něj někteří uživatelé nesměli?

Pokud chcete omezit vstup do Chatu konkrétním uživatelům, požádejte o to správce vaší instalace Moodlu. Je nutné vytvořit speciální roli, která má odebrané oprávnění vstupu do chatovacích místností. Tuto roli je poté nutné přidělit v kurzu vybraným uživatelům, kteří nemají mít žádný Chat v kurzu přístupný, případně můžete roli přidělit lokálně na úrovni každého konkrétního modulu.

Jak mohu nastavit dobu ukládání proběhlých chatování?

Přejděte do Nastavení/Správa chatu/Upravit nastavení, kde je v sekci Chatování k dispozici položka Uložit proběhlé chatování. V rozbalovací nabídce vyberte počet dnů, po které bude možné zpětně si prohlédnout již realizované chatování.

Dále v nápovědě