Testové úlohy‎ > ‎

000 - výchozí formát úlohy

Úloha 000 a k čemu slouží, úvodní text.

Vytvoření a nastavení úlohy typu 000

Úlohu typu 000 lze vytvořit buďto v Bance úloh, anebo při úpravách Testu. Níže jsou popsány možnosti nastavení úlohy. K úpravám je možné se kdykoliv vrátit kliknutím na ikonu "Upravit" v Bance úloh.

Nastavení úlohy je rozděleno do sekcí. Ve výchozím zobrazení jsou rozbalené pouze dvě sekce, první z nich bývá sekce Obecná nastavení. Ostatní sekce lze rozbalit kliknutím na název dané sekce, případně můžete zobrazit všechny sekce kliknutím na odkaz Rozbalit vše (viz obr. 1).

Obecná nastavení

 1. Určení kategorie, do níž bude nová úloha spadat (viz obr. 1). Kategorie jsou důležité, protože při větším množství úloh může být obtížné udržet si přehled o tom, do kterého testu patří které otázky. Více si o kategoriích můžete přečíst na stránce věnované Bance úloh.
 2. Vložení názvu úlohy. Měl by být dostatečně jasný a popisný, aby bylo snadné úlohu identifikovat v bance úloh. Název úlohy vidí pouze učitel, studentům se nezobrazuje.
 3. Vložení textu úlohy. HTML editor umožňuje podobné formátování textu jako například Word aj. Pokud má být náplní úlohy doplňování, lze například vložit text s podtržítky namísto znaků, které mají být doplněny. Do textu otázky také můžete vložit obrázek.
 4. Určení množství bodů za splnění úlohy.
 5. V případě potřeby lze přidat Obecnou reakci, tedy text, který se studentovi zobrazí poté, co odpověděl - nezávisle na tom, zda otázka bylo zodpovězena správně, či nikoli (nepovinné). Obecná reakce může sloužit k vložení odkazu na povinnou literaturu, další studijní materiály, tématické zařazení apod.

 6. Obr. 1: Základní nastavení úlohy

Další nastavení

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

text

Další nastavení

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

text

Další nastavení

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

text

Kombinovaná zpětná vazba

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)

Vložení textu kombinované zpětné vazby (nepovinné). Ta umožňuje zobrazit studentům určitý text v závislosti na tom, jak odpovídali. Kombinovaná zpětná vazba umožňuje zobrazit různou informaci na základě podané odpovědi.

 1. Vložení textu zpětné vazby při správné odpovědi
 2. Vložení textu zpětné vazby při částečně správné odpovědi
 3. Zaškrtnutím políčka "Možnosti" umožníte zobrazení správných odpovědí - studenti tedy poznají, ve kterých úlohách se dopustili chyb.
 4. Vložení textu zpětné vazby při zcela nesprávné odpovědi

  ¨

  Obr. 3: Kombinovaná zpětná vazba

Nastavení pro vícero pokusů

(Tato nastavení jsou ve výchozím zobrazení sbalená. Zobrazíte je kliknutím na název sekce.)
 1. Penalizace se uplatňuje pouze v testu, který má nastaven tzv. "Adaptivní režim" nebo "Interaktivní režim s vícero pokusy" (viz Chování úloh v modulu Test). Ten umožňuje studentům v rámci jediného pokusu o zvládnutí testu vícero pokusů na zodpovězení jedné otázky. Smyslem penalizace je snížit výsledný počet bodů za danou otázku tak, aby se zohlednilo, kolik pokusů student potřeboval k nalezení správné odpovědi. Hodnota penalizace určuje procento bodů, o které student s každým neúspěšným pokusem přijde. Pokud je tedy možné za otázku získat celkem 4 body, pak při penalizaci 0,25 ztratí student 1 bod za každý neúspěšný pokus o zodpovězení otázky (4 x 0,25 = 1).
 2. Nápověda. Text nápovědy se zobrazí v případě, že student zadal nesprávnou odpověď. Zobrazování nápovědy funguje ale pouze v testu, který má nastaven interaktivní režim s vícero pokusy
 3. Zaškrtnutím tlačítka "Odebrat nesprávné odpovědi" umožníte studentům odlišit správné a nesprávné odpovědi.
 4. Zaškrtnutím tlačítka "Zobrazit počet správných odpovědí" poskytnete studentům informaci o tom, kolikrát odpověděli správně.
 5. Další nápovědu vložíte tlačítkem "Přidat další nápovědu".

  Obr. 4: Nastavení pro vícero pokusů

Poznámka. Nápovědy se zobrazí pouze v případě, že student vyplní všechny dílčí úlohy a klikne na tlačítko "Zkontrolovat". Více na stránkách nápovědy věnovaných interaktivnímu režimu.
Comments