Správa obsahu‎ > ‎Repozitáře‎ > ‎

Veřejný Flickr

Repozitář Veřejný Flickr umožňuje vyhledávat ty obrázky v online úložišti fotografií Flickr, na které se vztahuje licence Creative Commons, která umožňuje jejich opětovné použití.

Obr. 1: Logo služby Flickr

Jak přidat soubor z repozitáře Veřejný Flickr

Vyhledané fotografie můžete vložit do kurzu v Moodlu jako samostatné soubory, nebo je můžete vložit také jako obrázek přímo do HTML editoru. Postup pro vkládání veřejně dostupných fotografií z Flickru je následující:

 1. V nástroji Výběr souboru na levé straně vyberte repozitář Veřejný Flickr. Na pravé straně zadejte údaje pro vyhledávání. Fotografie lze vyhledávat dle klíčových slov zadaných do pole Plný text, pomocí štítků nebo dle autora. Můžete také specifikovat požadavky na licenci, kterou mají mít vyhledané obrázky. Po zadání potřebných údajů klikněte na tlačítko "Hledat" (viz obr. 2).

  Pozor! Pole E-mail účtu Flickr slouží k vyhledávání autora, nikoli k přihlášení!


  Obr. 2: Repozitář Veřejný Flickr v nástroji Výběr souboru

 2. V pravé části okna se zobrazí výsledky vyhledávání. U souboru je zobrazen jeho náhled a název (viz obr. 3). Klikněte levým tlačítkem myši na soubor, který chcete vložit do kurzu.

  Obr. 3: Vyhledané soubory v repozitáři Veřejný Flickr

 3. Zobrazí se vyskakovací okno, ve kterém můžete změnit název souboru v poli Uložit jako, autora či licenci. Po dokončení klikněte na tlačítko "Vybrat tento soubor" (viz obr. 4).

  Obr. 4: Nastavení souboru a tlačítko "Vybrat tento soubor"

  Pozor! Pole Autor se vyplní automaticky jménem uživatele, který soubor stahuje. Jedná se o chybu v systému Moodle. Pokud nejste autorem fotografie, vymažte své jméno z pole Autor. Když chcete zjistit autora a licenci souboru, musíte ho vyhledat na stránkách Flickru.

Možnosti vložení obrázku z Veřejného Flickru do HTML editoru

Pokud vkládáte obrázek přímo do HTML editoru, máte ve vyskakovacím okně 2 možnosti vložení souboru: Vytvořit kopii souboru nebo Přímý odkaz na soubor (viz obr. 5).

 • Při zvolení možnosti Vytvořit kopii souboru je nahraný soubor samostatný, plně oddělený od původního souboru ve webovém albu Flickr. Pokud fotografii autor ze svého webového alba na Flickru odstraní nebo ji upraví, její kopie v kurzu zůstane beze změn.
 • Přímý odkaz na soubor zachová vazbu mezi vloženým a původním souborem. Do kurzu v Moodlu se nevloží samotný soubor, obrázek se zobrazí v HTML editoru prostřednictvím jeho URL, která odkazuje přímo na Flickr. Pokud autor původní soubor aktualizuje, aktualizuje se také na všech místech, kam jste vložili odkaz na něj. Pokud však autor fotografii ze svého alba vymaže, odkaz na ni v kurzu v Moodlu přestane fungovat a obrázek se již nebude zobrazovat. 
  Pozor! Změny se v Moodlu neprojeví, dokud nevyprší cache nebo jej manuálně nesmažete
  v prohlížeči.  Obr. 5: Možnosti vložení souboru z repozitáře Flickr do HTML editoru

Dále v nápovědě