Externí aplikace‎ > ‎Quizlet‎ > ‎Typy cvičení‎ > ‎

Speller

Speller studenti píší co slyší, takže tento modul má největší přínos při výuce jazyků a pravopisu. Audio podporu má Quizlet v 18 jazycích (viz základní informace o Quizletu- podporované jazyky), ve kterých je schopen zpracovat téměř jakoukoliv testovou sadu (obr. 13).

Obr. 13: Speller

Student si poslechne zvukovou stopu a přepis (správnou odpověď) napíše do rámečku. Pokud potřebuje zvukovou stopu slyšet vícekrát, stačí kliknout na Replay audio nebo stisknout ESC (obr. 14). Také je možné nastavit si rychlost přehrávání zvukové stopy (obr. 15).

Obr. 14: Speller start

Obr. 15: Speller ukázka

Když student odpoví špatně, ukáže se mu, kde udělal chybu a následně musí na otázku odpovědět znovu, protože postup v cvičení umožní pouze správná odpověď. Na konci cvičení student uvidí své výsledky a procentuální úspěšnost.
Comments