Externí aplikace‎ > ‎Quizlet‎ > ‎Typy cvičení‎ > ‎

Space Race

Space Race je interaktivní výuková metoda, v podstatě hra, ve které musí student napsat druhé z dvojice slov do rámečku dole, zatímco se první z dvojice slov přesouvá z levé strany obrazovky na pravou. Když nestihne napsat správný výraz, než první slovo "přeběhne" stránku, je to chybně a zobrazí se rámeček se správnou odpovědí, kterou student musí opsat, aby si ji zapamatoval. 

Obr. 24: Space Race

Cílem hry je mít co nejvíce bodů a odpovídat správně a rychle. To je však čím dál tím těžší, protože rychlost pohybu slov se zvyšuje.
Účelem tohoto typu cvičení je trénovat studentovu schopnost rychle a správně reagovat (myslet i psát), a navíc ho přimět nespoléhat na mechanické "učení se nazpaměť". Výhodou je i to, že pořadí slov se mění.

Začátek hry (obr. 25). 

Obr. 25: Začátek hry

Řádek, do kterého se vpisuje odpověď (svart), a nad ním políčko se slovem (černá). První slovo (černá) se pohybuje směrem doprava a my musíme stihnout druhé slovo (v tomto případě překlad) vepsat do řádku dříve, než první slovo zmizí (obr. 26).
Po pravé straně se zobrazují získané body.

Obr. 26: Space Race vysvětlení

Příklad dalších pohybujících se slov (obr. 27).


Obr. 27: Další slova


Když nestihneme včas odpovědět, objeví se rámeček se správnou odpovědí, kterou musíme opsat (pro zapamatování) - obr. 28.


Obr. 28: Space Race ukázka

Bohužel, modul Space Race lze v současnosti využívat jen online (na Quizletu), nikoliv vložit na Moodle.
Comments