Externí aplikace‎ > ‎Quizlet‎ > ‎

Typy cvičení

Existuje několik možností, jak vytvořený testový set použít. Jednotlivé typy jsou popsány níže.

Flashcards

Flashcards je základní podoba testového setu v Quizletu. Je to v podstatě elektronická variace kartiček, které se používají například při učení cizích slovíček (na jedné straně jedno slovo, na druhé jeho překlad), což to poměrně oblíbená technika učení, studenti si je mohou vytisknout nebo používat online.

Obr. 1: Základní podoba

Ve výchozím nastavení Quizlet ukazuje obě strany Flashcards najednou. Když chcete vidět jen jednu, zrušíte zaškrtnutí políčka Both sides  v pravém horním rohu. Pak také můžete zvolit, které ze slov (definic) chcete vidět. Pro prohlídku flashcards slouží šipky vlevo/vpravo.


Obr. 2: Flashcards I.

První ikona vlevo nahoře - zobrazí kartičky na celou obrazovku

Druhá ikona vlevo nahoře - náhodně zamíchá pořadí slov a začne od začátku

Třetí ikona vlevo nahoře - umožňuje zvukovou stopu, pokud se daný jazyk nachází mezi podporovanými jazyky

Obr. 3: Flashcards II.

Cards

Cards jsou v podstatě jen jinou podobou flashcards, tedy elektronická variace kartiček, které se používají při učení cizích slov. V porovnání s flashcards jsou ale o něco přehlednější a pro učení lépe organizované (jsou větší, přehlednější a lépe ovladatelné).

Cards můžete také snadno upravovat a to kliknutím na Edit v pravém horním rohu. Jednotlivá textová pole pak můžete upravovat a změny uložit kliknutím na Save v pravém horním rohu (obr. 4).

Obr. 4: Editování textových polí

Na horní, tmavě modré liště je název testového setu a ikony s názvy jednotlivých modulů v Quizletu. Kliknutím na některou z ikon můžete set procvičovat právě v tomto modulu.

Největší plochu zabírají samotné termíny (svart/černá), které si podle libovolného klíče můžete označit hvězdičkou (např. termíny, které ne/umím). V pravém horním rohu pole s termíny je ikona Edit (obr. 4), vedle ní sloupec slov s nadpisem 5 Cards. Nadpis označuje počet kartiček v setu a pod ním jsou jednotlivé termíny vypsány (v jednom z jazyků). Mezi kartičkami se můžete pohybovat šipkami nahoru/dolů nebo přímo kliknout na požadovaný termín.

Obr. 5: Popis nastavení

V pravém sloupci se v pořadí odshora nachází Speak test, což je možnost nechávat si přehrát automatickou zvukovou stopu - zapnuto, vypnuto, pokročilá zvuková stopa. Pak Start With, což je volba, co chcete vidět jako první - jeden termín, druhý termín nebo oba termíny. Následuje ikona Shuffle, kterou můžete zamíchat pořadí termínů, a jako poslední ikona Play, která nám celou sadu přehraje (nemusíte klikat pro zobrazení další kartičky) - obr. 5, 6, a 7.

Obr. 6: Zobrazení termínů I.

Obr. 7: Zobrazení termínů II.

Learn

Modul Learn umožňuje učení a procvičování látky interaktivní metodou (obr. 8). Je to hra, ve které student sbírá body za odpovědi, které vpisuje do řádku, po kliknutí na Answer (vpravo) se mu ukáže, zda byla jeho odpověď správná. Má tedy okamžitou zpětnou vazbu a ví, co ještě neumí.

Obr. 8: Learn

Do řádku student napíše odpověď (v tomto případě překlad slova "modrá") a poté klikne na Answer (vpravo). Pokud odpověď nezná, po kliknutí na Give up se mu správná odpověď ukáže (obr. 9).

Obr. 9: Learn popis

Správně zodpovězená otázka (obr. 10). Ve sloupci vlevo může student sledovat postup plnění cvičení - Remaining (počet zbývajících slov), Incorrect (počet chybně zodpovězených otázek) a Correct (počet správně zodpovězených otázek).

Obr. 10: Learn správná odpověď

Špatně zodpovězená otázka (obr. 11) - student vidí svou špatnou odpověď zvýrazněnou červeně a správnou odpověď zvýrazněnou zeleně.

Obr. 11: Learn správná odpověď

Pro lepší zapamatování musí student opsat správnou odpověď do rámečku u Copy the answer (obr. 12).

Obr. 12: Opsání odpovědi

Speller

Speller studenti píší co slyší, takže tento modul má největší přínos při výuce jazyků a pravopisu. Audio podporu má Quizlet v 18 jazycích (viz základní informace o Quizletu- podporované jazyky), ve kterých je schopen zpracovat téměř jakoukoliv testovou sadu (obr. 13).

Obr. 13: Speller

Student si poslechne zvukovou stopu a přepis (správnou odpověď) napíše do rámečku. Pokud potřebuje zvukovou stopu slyšet vícekrát, stačí kliknout na Replay audio nebo stisknout ESC (obr. 14). Také je možné nastavit si rychlost přehrávání zvukové stopy (obr. 15).

Obr. 14: Speller start

Obr. 15: Speller ukázka

Když student odpoví špatně, ukáže se mu, kde udělal chybu a následně musí na otázku odpovědět znovu, protože postup v cvičení umožní pouze správná odpověď. Na konci cvičení student uvidí své výsledky a procentuální úspěšnost.

Test

Modul Test nabízí tradiční způsob testování (učení, procvičování) konkrétních znalostí. Bohužel ho v současnosti lze využívat jen online (na Quizletu) nebo vytisknout, nikoliv vložit na Moodle.

Obr. 15: Test

Quizlet nabízí i několik typů testových otázek:
  • doplňovací
  • výběr z možných odpovědí
  • správně/špatně (pravda-nepravda)
V pravém sloupci si můžete zvolit, které typy otázek v testu (ne)chceme. Podle naší volby se automaticky sestaví testové otázky. V tom samém sloupci si můžete také zvolit, která část materiálů bude tvořit otázku a která bude tvořit odpověď.

Test se dá i vytisknout kliknutím na ikonu Print this test v pravém horním rohu (obr.16).

Obr. 16: ukázka testu

Ukázka opraveného testu, ve kterém jsou barevně zvýrazněny správné a špatné odpovědi. V pravém horním rohu je jak procentuální úspěšnost, tak výsledné hodnocení (obr. 17).

Obr. 17: opravený test

Bohužel, modul Test lze v současnosti využívat jen online (na Quizletu), nikoliv vložit na Moodle.

Scatter

Scatter je dalším typem výukové hry, kterou Quizlet nabízí a kterou lze vložit na Moodle.

Obr. 18: Scatter

Účelem je přetahovat pomocí myši jednotlivá políčka se slovy a dávat "na sebe" ta, která k sobě patří. Když překryjeme správnou dvojici, tak zmizí. Nesprávné spojení slov jednotlivá pole pouze přesune na jiné místo.

Začátek hry vypadá takto:

Obr. 19: Začít hru

Náhodně rozmístěná políčka, která máme přetažením spojovat tak, aby "k sobě patřila" (obr. 20).

Obr. 20: Dvojice

Správným spojováním políčka mizí (obr. 21).

Obr. 21: Spojování dvojic

Až zůstanou jen poslední (obr. 22).

Obr. 22: Poslední políčka

Po dokončení se zobrazí výsledek, jeho hodnocení a nabídka hrát hru znovu (obr. 23). Pokud máte ve cvičení větší počet slovíček, sama se obměňují.

Obr. 23: Konec hry

Space Race

Space Race je interaktivní výuková metoda, v podstatě hra, ve které musí student napsat druhé z dvojice slov do rámečku dole, zatímco se první z dvojice slov přesouvá z levé strany obrazovky na pravou. Když nestihne napsat správný výraz, než první slovo "přeběhne" stránku, je to chybně a zobrazí se rámeček se správnou odpovědí, kterou student musí opsat, aby si ji zapamatoval. 

Obr. 24: Space Race

Cílem hry je mít co nejvíce bodů a odpovídat správně a rychle. To je však čím dál tím těžší, protože rychlost pohybu slov se zvyšuje.
Účelem tohoto typu cvičení je trénovat studentovu schopnost rychle a správně reagovat (myslet i psát), a navíc ho přimět nespoléhat na mechanické "učení se nazpaměť". Výhodou je i to, že pořadí slov se mění.

Začátek hry (obr. 25). 

Obr. 25: Začátek hry

Řádek, do kterého se vpisuje odpověď (svart), a nad ním políčko se slovem (černá). První slovo (černá) se pohybuje směrem doprava a my musíme stihnout druhé slovo (v tomto případě překlad) vepsat do řádku dříve, než první slovo zmizí (obr. 26).
Po pravé straně se zobrazují získané body.

Obr. 26: Space Race vysvětlení

Příklad dalších pohybujících se slov (obr. 27).

Obr. 27: Další slova


Když nestihneme včas odpovědět, objeví se rámeček se správnou odpovědí, kterou musíme opsat (pro zapamatování) - obr. 28.

Obr. 28: Space Race ukázka

Bohužel, modul Space Race lze v současnosti využívat jen online (na Quizletu), nikoliv vložit na Moodle.


Podřízené stránky (7): Cards Flashcards Learn Scatter Space Race Speller Test
Comments