Externí aplikace‎ > ‎Quizlet‎ > ‎

Tvorba cvičení

Jak na Quizletu vytvořit testovou sadu a procvičování? 

Vytvoření testových sad není nijak složité, stačí když máte materiál, ze kterého je možné udělat dvojice (slov, definic, vět,..) tak, aby k sobě patřily (autor - dílo, slovo - překlad, malíř - obraz, informace o jeho životě, stát - hlavní město, odborný termín - jeho význam/názorný příklad, ...). Možnosti jsou opravdu nepřeberné. 
V úvodu samotné tvorby cvičení do formuláře vyplníte základní informace o sadě a v druhém kroku do sady vložíte materiál. To jde udělat buďto manuálně, tedy vepíšete konkrétní termíny do kolonek pro to určené anebo materiály zkopírujete z dokumentu (pokud je už někde máte vytvořené). 
Z tohoto všeho se poté automaticky vytvoří testová sada, kterou můžete okamžitě používat.

Vytvoření nové testové sady

Po kliknutí na "Create" nahoře uprostřed se zobrazí stránka Create a New Set kde vyplníte základní informace o testové sadě pod nadpisem "About your study set":

 1. Název testové sady - hlavní název, pod kterým bude možné testovou sadu nalézt
 2. Její popis - krátký popis testové sady, například co je jejím obsahem, pro koho je určena a další libovolné informace
 3. Tematické zaměření - jakého předmětu/oboru se testová sada týká
 4. Viditelnost - je možné nastavit, kdo testovou sadu uvidí:
  • každý
  • jen já
  • učitelé
  • lidé s přístupovým heslem - po vybrání této možnosti se zobrazí nastavení hesla
 5. Editační práva - je možné nastavit, kdo bude mít možnost testovou sadu upravovat:
  • jen já
  • učitelé
  • lidé s přístupovým heslem - po vybrání této možnosti se zobrazí nastavení hesla

Obr. 1: Vytvoření nové testové sady

Vytvoření materiálů a import dat do testové sady

V další části stránky, pod nadpisem "Enter your terms", vložíte studijní materiály a doplníte několik dalších informací.
 1. Přidat obrázek - bonusová možnost, můžete vložit některý z obecných obrázků, které vám Quizlet nabídne. Více informací u obrázku 3.
 2. Importovat materiály/data - materiály v souboru (např. Word) nemusíte opisovat ani po částech kopírovat, stačí je importovat. K tomu slouží ikona "Import data", která zobrazí stránku, do které materiály zkopírujete - obrázky 
 3. Vybrat jazyk - musíte vybrat jazyk testové sady, jinak se v tvorbě nepohnete dál. Výběr jazyka je užitečný, protože zobrazuje speciální znaky daného jazyka (å, æ, ø, φ, ψ, ω, β, θ, π, ...). 
 4. Prohodit - pomocí této šipky můžete prohodit sloupečky s termíny.
 5. První část z dvojice termínů, které "k sobě patří".
 6. Druhá část z dvojice termínů, které "k sobě patří".
 7. Odstranit nebo změnit polohu v rámci sady (posunout).
 8. Přidat další řádky - pokud potřebujete více než pět dvojic, další řádky přidáte kliknutím na "+ Add row : click here ...".
 9. Vytvořit testovou sadu.

Obr. 2: Vytvoření testové sady


Přidání obrázku
K testovým sadám můžete vkládat některé obrázky, které Quizlet volně nabízí nebo vložit své vlastní, to ale není možné v rámci bezplatné varianty Quizletu. Pokud tedy chcete vkládat k sadám obrázky, ale používáte jen bezplatnou variantu, není zaručené, že se mezi volně dostupnými obrázky najdou takové, které budou odpovídat tématickému zaměření vaší tesstové sady.

Pokud chcete vložit volně dostupný obrázek, postupujte takto:
 1. Přidat obrázky - zaškrtněte možnost "Add Images".
 2. U ikony "Add text" můžete přidat komentář.
 3. Pokud text přidávat nechcete, textové pole skryjete pomocí ikony "Remove text".
 4. Pomocí ikony "Upload image" nahrajete obrázek z vlastních zdrojů, ale jen v případě, že máte placenou variantu Quizletu, která toto nahrání umožňuje.
 5. Když máte bezplatnou variantu, kliknutí na "Upload image" vás odkáže na možnost vylepšit si svůj stávající účet a koupit si jednu z pokročilejších variant, které umožňují přidávání vlastních obrázků.
 6. Vyhledat obrázek - kliknutím na "Search image" můžete vyhledat obrázek v databázi Quizletu.
 7. Konkrétní hledání - do rámečku vedle "Run Search" napíšete tématický název obrázku nebo vaší sady.
 8. Quizlet vyhledá odpovídající obrázky.
 9. Zde můžete vidět náhled konkrétních obrázků, které můžete ke svým sadám volně připojit.
 10. Obrázek zobrazený v náhledu na levé straně přidáte kliknutím na "Upload image" 

Obr. 3: Přidat obrázek

Import materiálů
Pro import materiálů klikněte na ikonu "Import data" vlevo nahoře pod nadpisem Enter your terms (obr. 4).

Obr. 4: Převést materiály

Zobrazí se stránka, do které budete kopírovat materiály.
 1. "Add image" pro případné přidání obrázku.
 2. Ikona "Import data" se po kliknutí změní na "Cancel Import" - zrušit import.
 3. "Between Term and Definition" - pod tímto nadpisem vyberete znak, který bude v kopírovaných materiálech odlišovat termíny (definice), které k sobě patří. Příklad. Hezký - Nice. 
 4. V dalším sloupečku vyberete odlišení jednotlivých dvojic od jiných dvojic.
 5. Náhled - jak obecně vypadá to, co jste nastavili výše.
 6. Náhled - konkrétní náhled na vaše materiály.
 7. Vložit - ze svých materiálů v externí podobě (Word, ...) zkopírujete to, co potřebujete a vložíte to do rámečku pod nadpisem "Copy and Paste your data".
 8. Vložíte materiály.

Obr. 6: Vložit materiály


Vložené materiály se mohou zobrazit například takto:
 1. Nastaveno odlišení termínů pomlčkou.
 2. Nastaveno zobrazování jednotlivých dvojic vždy na novém řádku (pod sebou).
 3. Zkopírované materiály.
 4. Náhled uspořádané sady.

Obr. 7: vložené materiály

V levém horním rohu si pod nadpisem Between Term and Definition zvolíte znak - mezeru, tečku nebo jiný libovolný znak, který napíšete do rámečku za Custom, vybraný znak automaticky oddělí dvojici slov (obr. 3). Aktuální náhled můžete vidět v levém dolním rámečku s nadpisem Live Import Preview. Kliknutím na Import v pravém dolním rohu krok dokončíte (obr. 4).

Obr. 4: Vložené materiály, náhled

Kliknutím na Create set v pravém dolním rohu vytvoříte vlastní sadu (obr. 5).


Obr. 5: Příklad vyplnění

Vytvořená testová sada

Vytvořená sada se zobrazí v základní podobě Flashcards, což je v podstatě elektronická podoba kartiček používaných při učení jazyků (slovíček). 

 1. Název testové sady
 2. Ikona pro zobrazení na celou plochu/zvětší
 3. Ikona na promíchání pořadí termínů
 4. Ikona pro zvukovou stopu
 5. Zobrazovat obě strany (oba termíny) - po zrušení označení se zobrazí jen jeden termín a objeví se možnost vybrat si, který to bude.
 6. Šipky pro posouvání sady - pohyb mezi dvojicemi termínů
 7. Termíny - svart (švédsky černá) a český překlad.
 8. Množství termínů v sadě, grafické znázornění a aktuální poloha v rámci sady - 1/5 - první z pěti dvojic termínů.
 9. Různé varianty zobrazení sady - Cards, Learn, Test, Speller, Scatter a Space Race.
 10. Další možnosti využití sady - vytisknout, exportovat, kopírovat, kombinovat s jinou sadou, vložit jinam, např. na Moodle.


Obr. 6: Vytvořená sada


Dále v nápovědě

 • Registrace - jak se zaregistrovat na Quizlet?
 • Typy cvičení - jaké existují možnosti využití testových sad? Jak hotové testové sady vypadají?
 • Vložení - jak mohu Quizlet použít na Moodlu?

Comments