Quizlet

Quizlet je jedním z externích, online dostupných výukových nástrojů, které je možné použít pro doplnění a obohacení e-learningových kurzů. Na webové stránce Quizletu se vytvářejí cvičení (testové sady), které je následně možné vložit do kurzu na Moodlu (ne jen jako odkaz). 

Cvičení (testové sady) fungují na principu dvojic, které "k sobě patří", Quizlet tedy lze využít ve všech případech, kdy je možné sestavit dvojici slov, termínů, výroků, apod. Pravděpodobně nejpřínosnější je pro jazykové kurzy, ale uplatnění má i v širokém spektru dalších předmětů (historie, literatura, ...).

Například:
 • slovíčka a jejich překlady
 • slovní zásoba (synonyma, antonyma,...)
 • letopočty a historické události
 • spisovatelé a jejich díla
 • teorie, výroky a jejich autoři
V rámci testových sad je možné využívat i zvukové stopy (vhodné při výuce jazyků). Mezi podporované jazyky, tedy ty, ve kterých je Quizlet schopen automaticky převést text do zvukové stopy, patří tyto:

 • Angličtina
 • Španělština
 • Francouzština
 • Němčina
 • Čínština (zjednodušená a tradiční)
 • Portugalština
 • Arabština
 • Italština
 • Japonština
 • Korejština
 • Ruština
 • Turečtina
 • Polština
 • Holandština
 • Řečtina (moderní)
 • Švédština
 • Finština
 • Rumunština

Obr. 1: Quizlet

Dále v nápovědě Quizlet