homepage-navrh

Vítejte na stránkách návodů pro tvůrce a učitele (tutory) online kurzů v systému Moodle. Návody odpovídají starší verzi systému Moodle (2.9), zatímco aktuální verze systému ELF na FF MU je 3.8. V některých ohledech se tedy návody mohou lišit od současného stavu systému. Aktuálnější informace můžete nalézt v oficiální dokumentaci (EN).

Nejčasteji potřebujete

Comments