Činnosti‎ > ‎Úkol‎ > ‎Používání Úkolu‎ > ‎

Nahrát zvuk

Tento typ úkolu studentům umožňuje nahrát online zvukový úkol ve formátu mp3.

Pozor! Jedná se o nestandardní typ úkolu, pro jehož použití je nutné mít nainstalované příslušné rozšíření modulu Úkol. V případě, že chcete tyto typy úkolů využít, ale nejsou ve vaší instalaci Moodlu k dispozici, kontaktujte svého administrátora.


Nastavení

Možnost Nahrát zvuk nastavíte takto (vizte obr. 1):
 1. V nastavení Úkolu přejděte do sekce Typy úkolů.
 2. Zaškrtněte volbu Nahrát zvuk.
 3. Z nabídky Maximální počet nahrávek na studenta zvolte, kolik zvukových nahrávek studentům povolíte udělat.
 4. Volbou z rozbalovací nabídky Vzor pro název nahrávky můžete nastavit vzor pro pojmenování nahrávek. Název nahrávek poté bude generován automaticky.
 5. Poslední volbou Studenti mohou měnit název nahrávky nastavíte, zda studenti budou moci zvolit jiný název nahrávky než je vzor, nebo bude název nahrávky vynucen na základě vzoru bez možnosti změny.
  Obr. 1: Nastavení typu úkolu Nahrát zvuk

Odevzdávání

Pro odevzdání souboru student musí: 
 1. Kliknout na tlačítko "Přidat řešení úkolu", čímž se dostane k dialogu pro nahrávání zvuku (vizte obr. 2).
  Obr. 2: Nahrávání zvuku

 2. Jelikož je applet pro nahrávání stejný jako v repozitáři Nahrávky, může student následovat návod repozitáře od bodu č. 2 do bodu č. 5.

  Pozor! Je potřeba mít k počítači připojená sluchátka a mikrofon, jinak nebude repozitář Nahrávky fungovat.

 3. Po nahrání záznamu do ELFu se objeví přehrávač s nahrávkou. Nyní je možné nahrát další nahrávku (je-li povoleno), nebo je zobrazena informace o tom, že byl nahrán maximální počet nahrávek (vizte obr. 3).

  Poznámka. Pokud chce student nahrávku smazat, může použít křížek za názvem nahrávky.
  Obr. 3: Přehrávač s nahrávkou

 4. Klikněte na tlačítko "Uložit změny".

Pozor! V současné době funguje nahrávání správně jen v prohlížeči Mozilla Firefox a Internet Explorer.

  Hodnocení

  Nahrávky studentů je možné zobrazit přímo v systému Moodle, a to v tabulkovém přehledu odevzdaných prací ve sloupci Nahrát zvuk (vizte obr. 4). Zde máte přímo umístěn přehrávač, na kterém si odevzdanou práci můžete přehrát. Máte však možnost také odevzdané práce stáhnout do vlastního PC a přehrát si je offline.

  Obr. 4: Tabulkový přehled odevzdaných prací - zobrazení nahrávky

  Uložení odevzdaných souborů

  Úkoly můžete stahovat buď jednotlivě kliknutím na název nahrávky ve sloupci Nahrát zvuk, nebo můžete všechny odevzdané úkoly stáhnout hromadně v souboru zip, a to využitím možnosti Uložit odevzdané úkoly v rolovací nabídce Akce nad přehledovou tabulkou nebo pomocí odkazu v bloku Nastavení/Správa úkolu/Uložit odevzdané úkoly (vizte obr. 5).

  Obr. 5: Hromadné stažení všech odevzdaných úkolů

  Poznámka. Úkoly se stáhnou jako soubory ve formátu mp3. Pro snadnější identifikaci začínají názvy souborů v archivu zip křestním jménem a příjmením studenta.

  Známkování a zpětná vazba

  Pokud již máte zkontrolované odevzdané práce, můžete přistoupit k oznámkování úkolu, případně k udělení zpětné vazby studentům. V závislosti na nastavení jsou vám k dispozici tyto možnosti:
  • Komentář učitele, kdy učitel pomocí HTML editoru napíše studentovi komentář k jeho práci.
  • Soubory se zpětnou vazbou, kdy učitel může k ohodnocené práci připojit soubor(y) obsahující zpětnou vazbu.
  • Klasifikační arch, kdy učitel může ohodnotit úkoly offline do klasifikačního archu, který po následném nahrání zpět do systému zapíše a aktualizuje všechny známky.

  Zpětná vazba ve formě zvukové nahrávky

  U tohoto typu Úkolu je vhodná nahrát studentům zpětnou vazbu také jako zvukový soubor. Učiníte tak pomocí repozitářů, konkrétně pomocí repozitáře Audio rekordér. Můžete tak například opravovat studentům výslovnost apod.

  Nahrávku vkládejte pomocí hodnocení Soubory se zpětnou vazbou. Klikněte na tlačítko "Přidat..." a vyberte repozitář Audio rekordér (vizte obr. 6).

  Obr. 6: Zpětná vazba ve formě nahrávky - repozitář Nahrávky

  Po vložení nahrávky klikněte na tlačítko "Uložit změny". Nahrávka se vám poté bude zobrazovat také v tabulkovém přehledu odevzdaných souborů ve sloupci Soubory se zpětnou vazbou (vizte obr. 7).

  Poznámka. V současnosti je možné nahrávku se zpětnou vazbou pouze stáhnout, nelze ji přehrát přímo v prostředí Moodle.


  Comments