Činnosti‎ > ‎Úkol‎ > ‎

Nástroj pro aktualizaci úkolů

Nástroj pro aktualizaci úkolů slouží administrátorům k převedení úkolů staršího typu do nového modulu Úkol v Moodle 2.3

Poznámka: Administrátorům se doporučuje provést aktualizaci všech existujících úkolů co nejdříve a potom starý modul pro úkoly zakázat, aby nedocházelo ke zmatení a omylům kvůli dvěma modulům pro úkoly v systému.Aktualizace úkolů

Pro aktualizaci existujících úkolů pro použití v novém modulu postupujte takto:
  1. Přejděte do Nastavení > Správa stránek > Assignment Upgrade Helper
  2. Klikněte na „List assignments that have not been upgraded“, zobrazí se seznam úkolů vytvořených v předešlých verzích Moodle, které ještě nebyly aktualizovány pro použití v novém modulu v Moodle 2.3. Ne všechny starší úkoly bude možné aktualizovat – pokud bylo pro jejich tvorbu použito vlastního podtypu úkolu, bude muset být tento podtyp aktualizován do formátu použitelného v novém zásuvném modulu, než bude možné dokončit aktualizaci takových úkolů
  3. Vyberte úkol(y), které chcete aktualizovat a v rámečku „Dávkové zpracování“ ve spodní části stránky klikněte na tlačítko „Upgrade selected assignments“, případně použijte tlačítko „Upgrade all assignments
  4. Potvrďte akci kliknutím na „Pokračovat“

Objeví se záznam o průběhu aktualizace ukazující názvy aktualizovaných úkolů a příslušných kurzů.

Obr. 1: Seznam dosud neaktualizovaných úkolů


Obr. 2: Seznam úspěšně aktualizovaných úkolů

Změny v nastavení

Následující tabulka popisuje, jak korespondují jednotlivé volby v nastavení starého a nového modulu.

Nová volba
Původní volba
Poznámky
Název úkolu Beze změny
 
Popis Beze změny 
Zobrazit popis na titulní straně kurzu Beze změnyTato volba se objevila nově v Moodle 2.2. Nástroj pro aktualizaci ji nastaví na „Ne“ u úkolů ve verzích, které tuto volbu neměly
Povolit odevzdání úkolů od  Datum zpřístupněníZměna názvu*
Termín odevzdání Beze změny 
Povolit zobrazení popisuSkrýt popis před datem zpřístupnění úkolu Změna názvu*
Zakázat odevzdávání po termínu Beze změny 
Požadovat, aby studenti klikli na tlačítko Odeslat Odesílat k oznámkování Změna názvu*
Zaslat oznámení hodnotitelůmUpozorňovat učitele e-mailem Změna názvu*
Zaslat oznámení hodnotitelům o pozdním odevzdání úkolu Pouze v nové verziBude nastaveno na hodnotu volby „Upozorňovat učitele e-mailem“
Online text Pouze v nové verziNahrazuje starší podtyp úkolu. U úkolů typu Online Text bude tato volba nastavena na „Ano“, u ostatních úkolů na „Ne“
Soubor odevzdaných úkolů  Pouze v nové verziNahrazuje starší podtyp úkolu. U úkolů typu „Odevzdat soubor“ nebo „Pokročilé nahrávání souboů“ bude tato volba nastavena na „Ano“, u ostatních úkolů na „Ne“
Maximální počet nahraných souborůBeze změnyU úkolu typu „Online Text“ a „Offline činnost“ nebude volba aktivní
Maximální velikost odevzdaného úkoluMaximální velikost Změna názvu*
Poznámky k odpovědímKomentovat v textu Změna názvu*
Komentáře Pouze v nové verziBude nastaveno na „Ano“ u úkolů typu „Odevzdat soubor“ nebo „Pokročilé nahrávání souboů“, u ostatních na „Ne“
Soubory se zpětnou vazbou Pouze v nové verziBude nastaveno na „Ano“ u úkolů typu „Odevzdat soubor“ nebo „Pokročilé nahrávání souboů“, u ostatních na „Ne“

*značí, že nedošlo k žádné změně ve funkcionalitě, odpovídající nastavení bude zachováno

Nové možnosti pro známkování

Moodle starší než verze 2.2 neobsahoval nástroje „Pokročilé známkování“. Podobně všechny verze starší než 2.3 neobsahují metodu známkování „Průvodce hodnocením“. Uživatelům aktualizovaných úkolů se doporučuje seznámit se s nástroji „Pokročilé známkování“

Zakázání starého modulu Úkol

Jakmile byly všechny existující úkoly aktualizovány, může být starý modul zakázán.
Přejděte do Nastavení > Správá stránek > Zásuvné moduly > Moduly činností > Manage activities
Nastavte Úkol 2.2 na skrytý kliknutím na ikonu oka ve sloupci „zobrazit/skrýt“

Obnova úkolů (2.2) do instalace Moodle ve verzi 2.3

V současné době pokud dojde k obnově úkolů (2.2) v prostředí Moodle 2.3, ve kterém je starý modul zakázán, objeví se informace o nich během procesu obnovy, poté ale nebudou tyto úkoly dostupné uživatelům, což může způsobit nejasnosti. Záznam o tomto problému najdete na stránce MDL-33952.

Dočasným řešením v takové situaci je nezakazovat starý modul Úkol; místo toho odeberte všem uživatelům pravomoc mod/assignment:addinstance. Tím dosáhnete toho, že bude úkol dostupný a bude možné ho používat, ale učitelé nebudou moci vytvářet další úkoly ve verzi 2.2.
Comments