Činnosti‎ > ‎Úkol‎ > ‎

Nastavení v sekci Správa stránek

Nastavení v sekci „Správa stránek“

Modul test disponuje dalšími nastaveními, které může upravovat administrátor v Nastavení > Správa stránek > Plugins > Activity modules > Assignment. Zásuvné moduly > Moduly činností > Úkol 

Feedback plugin that will push comments to the gradebook 

Zásuvný modul pro kopírování zpětné vazby do Přehledu známek

Zpětnou vazbu lze z úkolu kopírovat do přehledu známek, existuje zde ale omezení na jediný textový komentář. Administrátor může určit, které texty se použijí – ve standardní instalaci Moodle jsou na výběr „Komentáře“ (výchozí nastavení) a „Soubory se zpětnou vazbou“ 

Show recent submissions 

Ukázat nedávno odevzdané úkoly


Touto volbou lze nastavit, že v sestavě nedávné činnosti a v bloku Nedávná činnost všichni uvidí oznámení o odevzdání. Výchozí nastavení této volby je „Ne“, což znamená, že studenti nebudou vědět, kdy jejich spolužáci odevzdali nebo aktualizovali jejich úkoly. 

Send submission receipt to students 

Zasílat studentům potvrzení o přijetí úkolu

Touto volbou lze nastavit posílání oznámení studentům o tom, že jejich úkol byl úspěšně odevzdán. 


Následující volby nastavení jsou dostupné administrátorovi v Nastavení > Správa stránek > Zásuvné moduly > Modul Úkol. Volby jsou rozděleny do dvou sekcí. Zásuvné moduly pro odevzdávání a Zásuvné moduly pro zpětnou vazbu 

Zásuvné moduly pro odevzdávání

Odevzdávání souborů 

Ve výchozím nastavení povoleno Pokud je tato volba povolena, bude ve výchozím nastavení nového úkolu povolen tento způsob odevzdávání 

Maximální velikost přílohy Administrátor může pro celou instalaci Moodle nastavit maximální velikost jednotlivých souborů nahrávaných do úkolů. Toto číslo nesmí překročit limit pro velikost nahrávaného souboru v kurzu. 

Odevzdávání online textu 

Ve výchozím nastavení povoleno Pokud je tato volba povolena, bude ve výchozím nastavení nového úkolu povolen tento způsob odevzdávání 

Poznámky k odpovědím


Ve výchozím nastavení povoleno Pokud je tato volba povolena, bude ve výchozím nastavení nového úkolu volba „Poznámky k odpovědím“ nastavena na „Ano“ 

Zásuvné moduly pro zpětnou vazbu

Komentáře 

Ve výchozím nastavení povoleno Pokud je tato volba povolena, bude ve výchozím nastavení nového úkolu volba „Komentáře“nastavena na „Ano“ 

Soubory se zpětnou vazbou 

Ve výchozím nastavení povoleno Pokud je tato volba povolena, bude ve výchozím nastavení nového úkolu volba „Soubory se zpětnou vazbou“ nastavena na „Ano“
Comments