Činnosti‎ > ‎

000 - nevyužité

Stránka k uložení věcí, které se nevyužily teď, ale je možné je využít později.


Oprávnění ve fóru

Oprávnění rolí ve fóru mohou být změněna v Nastavení/Správa fóra/Oprávnění.


Obr. 7: Tabulka pro nastavení oprávnění pro jednotlivé činnosti ve fóru


Poznámka. Význam jednotlivých značek pro rizika se rozepíše, najedete-li myší na značku.

Obvyklé změny v oprávnění jsou:Povolení hodnocení příspěvků studenty

Klikněte na ikonu Povolit (+) vedle pravomoci Hodnotit položky a povolte roli pro studenta.


Obr. 8: Přidat roli k činnosti Hodnotit příspěvky v rámci Oprávnění konkrétního fóra


Obr. 9: Z rozbalovací nabídky vybereme roli Student

Archivování fóra

Fórum může být uzavřeno/archivováno, aby už studenti nemohli zahajovat nové diskuse nebo přidávat odpovědi. Mohou však nadále číst všechny diskuse. Tuto možnost nastavíte kliknutím na ikonu Nepovolit (X) u role Student v řádku „Začínat novou diskusi“ a „Odpovídat na příspěvky“. 

Obrázek č. 10: Archivování fóra

Nastavení správy stránek

The forum module has additional settings which may be changed by an administrator in Settings > Site administration > Plugins > Activity modules > Forum and, for 'Maximum time to edit posts', in Settings > Site administration > Security > Site policies.

Dlouhé a krátké příspěvky

The long and short post setting determine how forum posts on the site front page, social format course pages, and user profiles are displayed. (Note: There is currently an unresolved issue - "Site news - forum length setting has no effect for certain users" - MDL-4781.)

Enabling timed posts

Timed forum posts may be enabled i.e. having the option to set a display start and end date for a new discussion. Timed posts can then be created by users with the capability to view hidden timed posts (normally admins and teachers).

Maximum time to edit posts

This specifies the amount of time people have to re-edit forum postings, glossary comments etc. Usually 30 minutes is a good value. The setting may be changed by an administrator in Settings > Site administration > Security > Site policies.

Mark post read after 'X' days

This setting is forum_oldpostdays and specifies the number of days after which any post is considered to be read. E.g. If this is set to 14 days then any post older than 14 days will be considered read. If you set this to 0 then ALL posts are instantly considered to be read. If you don't want any posts to be considered read without the user reading them then set a high figure (e.g. 1000) 

RSS

Když vytvoříte fórum, probíhá diskuse a jsou zasílány příspěvky, musí být aktivní Pravidelné spouštění skriptů - cron (admin/cron.php). V opačném případě se uživatelům zobrazí chyba "Error reading RSS data" . 
Poznámka: Aby se objevilo nastavení RSS, musí být povoleny pro stránky a pro fóra RSS kanály (EN).Další informace    Role moderátora fóra (EN).

                            Jak povolit hostům přispívat do fóra (EN).


TEST

Volby v nastavení činnosti Test 
Pro nastavení činnosti Test existuje velké množství různých voleb, většina z nich je ale přednastavena tak, abyste je nemuseli pro běžné použití testů měnit. Administrátor může dále určit, které volby budou považovány za „rozšiřující nastavení“, což znamená, že se standardně nebudou zobrazovat ve formuláři s nastavením s cílem udržet ji kratší a přehlednější. Tyto volby si však můžete kdykoli zobrazit kliknutím na tlačítko „Zobrazit rozšiřující nastavení“ (zůstanou potom odkryta, dokud nekliknete na tlačítko „Skrýt rozšiřující nastavení“). 

Nastavení v sekci „Správa stránek“

Modul test disponuje dalšími nastaveními, které může upravovat administrátor v Nastavení > Správa stránek > Plugins > Activity modules > Quiz. Moduly > Moduly činností > Test
Stránka pro přidání nového testu může být zjednodušena tím, že některá nastavení budou standardně skrytá a zobrazí se až po kliknutí na tlačítko „Rozšiřující nastavení“. 

Chování úloh lze nastavit v Nastavení > Správa stránek > Plugins > >Question behaviours>Manage question behaviours > Quiz. Zásuvné moduly > Chování úloh > 

Nastavení

Příklady. Při pokusu o zvládnutí testu mohou nastat různé situace. Je proto důležité se zamyslet nad tím, jakému účelu bude test sloužit a tomu uzpůsobit toto nastavení.

  1. Student v poledne spustí test, který má nastaven časový limit jednu hodinu a hodinovou prodlevu mezi pokusy. V průběhu se ale student přestane testu věnovat a k odeslání odpovědí se dostane až v 13:30 (což mu dovolila nastavená lhůta). Začít další pokus mu bude umožněno v 14:00 hodin (12:00 plus jedna hodina na zvládnutí testu plus další hodina jako minimální prodleva mezi pokusy).
  2. Po vypršení časového limitu dojde k automatickému odeslání studentových odpovědí. Kvůli velkému zatížení serverů se odevzdaný pokus zpracuje až za 30 vteřin. Odevzdání je platné a odpovědi jsou přijaty. Pokud je ale zpoždění systému 120 vteřin, pokus je neplatný.
  3. Student našel způsob, jak přelstít stopky odpočítávající časový limit a odeslal odpovědi po jeho vypršení. Moodle nedokáže rozpoznat, zda zpoždění způsobila zátěž na serverech, nebo podvádějící student. Systém pouze kontroluje, zda došlo k přečerpání odkladné lhůty stanovené správcem systému (standardně v trvání 60 sekund). --není to totéž, co ta lhůta pro odevzdávání (grace period) v bodě 5?
  4. Student je členem tří skupin najednou, každá z nich má ale jiné nastavení (viz Skupinová a uživatelská přenastavení). V takovém případě je na místě otázka, které ze skupinových nastavení bude použito. Přednost má přenastavení přímo pro studenta. Pokud existuje, nastavení pro skupiny bude zcela ignorováno. V opačném případě budou platné ty hodnoty nastavení, která jsou pro studenta nejvstřícnější (nejranější datum zpřístupnění, nejpozdější datum uzavření, nejdelší časový limit a nejvyšší počet pokusů; student si také může vybrat kterékoli z nastavených hesel).
  5. tuto sekci bych uplne vynechal, zda se mi nanejvys zmatecna, muzeme se k tomu vratit, pokud nastanou popsane problemy nekdy (zatim se to nestalo) a pak to pripadne zaradit mezi FAQ, ale tady mi to prijde silene neprehledne..

Metody zápisu

V sloupci Nahoru/Dolů najdete šipky, pomocí kterých můžete měnit to, v jakém pořadí se vám metody zápisu budou v tabulce zobrazovat (viz obr.6).

Informace o testu

Tato sekce se nachází v horní části stránky a obsahuje výpis souhrnných informací a statistik, jako je průměrná známka, směrodatná odchylka, šikmost rozdělení známek apod.--vyřešit problém se zobrazením, zobrazují se pouze první 2 řádky

Položka Popis
Jméno testu 
Jméno kurzu 
Datum a čas zpřístupnění a uzavření testu (jsou-li nastaveny) to tam zdá se není
Počet prvních pokusů 
Celkový počet pokusů 
Průměr hodnocení prvních pokusů 
Průměr hodnocení všech pokusů 
Medián hodnocenívýsledná známka?
Směrodatná odchylkaviz heslo Směrodatná odchylka na Wikipedii.
Koeficient šikmostirozdělení známek - viz heslo Koeficient šikmosti na Wikipedii.
Koeficient špičatostirozdělení známek - viz heslo Koeficient špičatosti na Wikipedii.
Koeficient vnitřní konzistencetento údaj poskytuje informaci o tom, zda všechny položky testu testují v podstatě stejnou věc. Toto číslo (v rozsahu 0 – 100%) vypovídá o konzistentnosti testu a udává spodní mez reliability (spolehlivosti). Čím je vyšší, tím lepší test je. Viz heslo Cronbachův koeficient alfa na Wikipedii (EN).
Poměr chybvariabilita ve známkách vzniká ze dvou příčin. První z nich jsou rozdíly v dovednostech a úrovni studentů, druhým je náhodné kolísání výsledků. V testech nám jde o to, aby vypovídaly hlavně o schopnostech studentů a náhodné kolísání bylo minimální. Poměr chyb vyjadřuje odhad toho, nakolik je variabilita dílem náhody, a proto zde platí, že menší číslo je lepší.
Standardní chybatato míra, odvozená od Poměru chyb, vyjadřuje, nakolik se náhodná variabilita podílí na každé známce z testu. Pokud je tedy Standardní chyba 10% a student v testu získal 60% z bodového maxima, můžeme tvrdit, že na základě jeho dovedností by jeho výsledky měly spadat do intervalu 50% – 70%. Viz heslo Směrodatná chyba na Wikipedii (EN).


---Rozeslání hromadné zprávy studentům, kteří se ještě nepokusili o test

  • V bloku Navigace přejděte do Sestavy > Účast v kurzu
  • Z prvního rozbalovacího menu („Modul činnosti“) vyberte váš test
  • Z rozbalovacího menu „Zobrazit pouze“ vyberte „Student“ a z menu „Zobrazit akce“ zvolte „Příspěvek“
  • Po kliknutí na tlačítko „Proveď“ se objeví seznam studentů – označením zaškrtávacího políčka označte studenty, kterým chcete zprávu poslat
  • Z rozbalovacího menu „S vybranými uživateli“ vyberte „Poslat zprávu“
Comments